Hitta hit

E4 Söderifrån

Tag avfarten Linköping C. Passera genom två rondeller, i den tredje rondellen tag vänster, följ sedan Industrigatan den byter namn till Järnvägsgatan, kör vidare och passera Resecentrum / Centralstationen, ca. 120 meter efter Resecentrum tag höger in på Snickaregatan och sedan vänster efter 15 meter in på Tullgränd.

E4 Norrifrån

Tag avfarten Linköping Östra. Passera igenom tre rondeller mot centrum och kör över Tullbron,när du kör över Tullbron ska du ligga i vänster fil men inte svänga vänster i trafikljuset direkt efter bron, kör ca 100 meter till nästa trafikljus, sväng vänster in på Snickaregatan, sedan vänster direkt in på Tullgränd.

Boka direkt

Ankomst
Avresa   
Boka via telefon: +46 (0)13 311275